skip to Main Content

Om mig

Jeg har været leder i næsten 25 år og topleder i de sidste 15. Jeg har blandt andet været departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, og direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Jeg har også haft flere lederstillinger i Statsministeriet og i Finansministeriet.

Jeg har arbejdet systematisk med lederudvikling i mange år, og jeg har stået i spidsen for gennemgribende forandringsprocesser både i Uddannelses- og Forskningsministeriet og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er min erfaring, at ledelseskompetencer – både individuelt for den enkelte leder og kollektivt for en ledergruppe – spiller en afgørende rolle for resultaterne. Det er også min erfaring, at en målrettet indsats for at styrke ledelseskompetencerne giver et stort afkast.

Ledelse sker i mødet mellem mennesker, og det vigtigste redskab man har at gøre godt med er én selv. Hvis man vil styrke sit lederskab, er det derfor afgørende at have fokus på de personlige kompetencer.

Pilen peger på dig
Sammen med Kirsten Hvid-Hansen har jeg skrevet bogen ”Pilen peger på dig – om ledelse og ansvar”, som handler om, hvordan man ved at arbejde med sit personlige lederskab kan opnå bedre resultater.

Jeg er oprindeligt uddannet cand.polit  og er ved at videreuddanne mig til psykoterapeut.

Læs mit CV på linkedin.com

Kontakt

Kontakt mig, hvis du har brug for en sparringspartner eller gerne vil udvikle dit lederskab.

Back To Top