skip to Main Content

Kontakt mig, hvis du gerne vil udvikle dit eget lederskab eller arbejde med kompetencerne i dit team. Jeg tager gerne en helt uforpligtende snak om dine udfordringer og ambitioner.

Jeg har været leder i mere end 25 år. Jeg har blandt andet været departementchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og departementsråd i Statsministeriet. Jeg har også haft flere lederstillinger i Finansministeriet.

Jeg har stået i spidsen for flere gennemgribende forandringsprocesser både i Uddannelses- og Forskningsministeriet og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er min erfaring, at ledelseskompetencer – både individuelt for den enkelte leder og kollektivt for en ledergruppe – spiller en afgørende rolle for resultaterne. Det er også min erfaring, at en målrettet indsats for at styrke ledelseskompetencerne giver et stort afkast.

Sammen med Kirsten Hvid-Hansen har jeg skrevet bogen ”Pilen peger på dig – om ledelse og ansvar”, som handler om, hvordan man ved at arbejde med sit personlige lederskab kan opnå bedre resultater.

Jeg er oprindeligt uddannet cand.polit og er ved at videreuddanne mig til psykoterapeut.

Kontakt

Kontakt mig, hvis du har brug for at blive en endnu bedre leder eller med at udvikle  leder kompetencerne i dit team. Jeg tager gerne en uforpligtende snak om, hvad jeg kan gøre for dig.

Kontakt

Ring eller skriv,  hvis du gerne vil udvikle dit eget lederskab eller arbejde med kompetencerne i dit team.

Back To Top