skip to Main Content

Lederudvikling

Mange problemer opstår eller forbliver uløste, fordi lederne ikke har de kompetencer, der skal til. Eller ikke får dem bragt i spil på en hensigtsmæssig måde.

Som leder skal man kunne mange ting. Sætte klare mål og følge op. Håndtere modstand. Give og modtage feedback. Handle hurtigt, når det er på sin plads, og holde hestene, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Håndtere konflikter og tale åbent om, det der er svært. Stille de gode spørgsmål og lytte med et åbent hjerte. Og meget mere.

Der er ingen, der er verdensmester i det hele – den perfekte leder findes ikke. Men alle ledere kan udvikle sig, hvis de arbejder med det. Det er min erfaring, at afkastet i form af bedre resultater er stort. Ofte ligger det største potentiale i at styrke de personlige kompetencer. Uklar kommunikation eller manglende forståelse for egne og andres adfærdsmønstre – for bare at nævne et par eksempler – koster dyrt på resultaterne

Hvordan arbejder jeg?
Først og fremmest taler jeg med dig om, hvordan du ser på jeres udfordringer – både generelt i forhold til opgaveløsningen og specifikt i forhold til ledelseskompetencer og -udfordringer. Og om hvilken ramme for indsatsen, som du ser for dig. På den baggrund laver jeg et første bud på et forløb, som passer til dig og din organisation, og så tilpasser vi det i fællesskab. Alt bliver skræddersyet og målrettet de udfordringer, som du står overfor nu og her.

Jeg har selv gode erfaringer med lidt længere forløb for en samlet ledergruppe, hvor vi kan arbejde i dybden.  Men vi kan selvfølgelig også arbejde med kortere og mere fokuserede forløb. Jeg tilbyder også individuel coaching og sparring, hvor vi sætter fokus på de særlige udfordringer, som den enkelte leder står overfor.

Kontakt

Kontakt mig, hvis du gerne vil udvikle dit eget lederskab eller arbejde med kompetencerne i dit team. Jeg tager gerne en helt uforpligtende snak om dine udfordringer og ambitioner.

Back To Top